články > Novinky > Sviťte pod vodou!

Sviťte pod vodou!

Svícením pod vodou snižujete riziko koroze vody. Tato koroze je způsobována především zvýšeným množstvím oxidu uhelnatého [CO] při vydechování potápěčů do vody. To vede ke snižování “PH” vody, ta se stává kyselejší.

Z důvodu dlouhodobé změny “kyselosti vody” odumírají rostliny typické pro dané prostředí. Tím se snižuje množství potravy pro živé organizmy.

                                           * Dříve bohaté podvodní oblasti se stávají zónami bez života  *


Speciálně konstruovaná potápěčská svítilna může zpětně upravovat kyselost vody a tím navracet křehký podvodní svět ke své bohatosti a barvitosti!